Arij van der Most bij zijn vertrek naar Amerika in 1957 met Catrien Irenaeus, Janneke, Theo en Evan.

Arij en Catrien van der Most-Grootjans

Stadschroniqueur Evan van der Most kreeg de beschikking over een uitzonderlijke collectie van foto’s, filmpjes, brieven, rapporten, rekeningen van zijn familie van zowel vaders- als moederskant. Het materiaal gaat terug tot eind 19e eeuw en speelt zich af in Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en de provincie Groningen. Het materiaal werd gedigitaliseerd, gemetadateerd en met bijschriften online gepubliceerd. Handgeschreven levensbrieven die vader Arij van der Most vlak voor zijn overlijden schreef, werden omgezet in digitale tekst. Het materiaal werd aanleiding om te publiceren in een in eigen beheer uitgegeven boek met een selectie van de foto’s. Het eerste exemplaar werd in Verhalenhuis Belvédère door de gemeentearchivaris van Rotterdam Jantje Steenhuis aan de in 1960 naar Canada gemigreerde zoon Helmie Vandermost aangeboden. Ton Wesselink, directeur van het ss Rotterdam en voorzitter van Historisch Genootschap Roterodamum, presenteerde de avond. Het boek is verkrijgbaar bij boekhandel Donner in Rotterdam. Het boek kan ook besteld worden via contact@heritageretrievers.nl en kost € 19,50 exclusief € 4,50 verzendkosten.

Arij en Catrien van der Most-Grootjans


Omdat Evan van der Most bij zijn familie bekend staat als de opgraver werd hem door zijn zus Janneke Bruns advies gevraagd wat te doen met de archieven van de families aan moederskant en vaderskant. Zijn zus had zich decennia lang ontfermd over archieven van de overgrootouders, grootouders, een tante en de ouders. Kom maar op zei hij, ik kijk wel of het stadsarchief er wat mee kan, waar ook al het werkarchief aanwezig is van hun vader schippersdominee Arij van der Most. Vervolgens werd een grote hoeveelheid plastic tasjes gedropt, per zak gesorteerd naar overlijdenskaarten, geboortekaartjes, brieven, correspondenties over begraafplaatsen, foto’s, filmpjes, familiealbums en reisverslagen. Er bleken rekeningen tussen te zitten van wiegjes en doopjurken die op de foto’s notabene te zien waren. Bizar dat er tot in detail 150 jaar familiegeschiedenis bewaard is gebleven en nooit werd weggegooid. Het materiaal werd op chronologische wijze in kratten met jaartabbladen gesorteerd. Vervolgens kwamen de rekeningen, brieven en foto’s per jaar bij elkaar. Je kreeg veel informatie achter de foto. Het materiaal werd gescand, voorzien van (geschatte) datum, locatie en wie er op stonden. Een brief van Arij aan Catrien met een huwelijksverzoek kwam bovenwater (Catrien reageerde dat Arij wel erg hard van stapel liep en zij daar toch wel even over moest nadenken). Of brieven uit de tijd dat hun vader een burn-out had. Arij aan Catrien vroeg die brieven na lezen weg te gooien, wat zij gelukkig niet deed. Ook kwamen we weer de levensbrieven tegen die hun vader vlak voor zijn overlijden op verzoek van Evan had geschreven. In een handschrift die voor Evan en zijn broers nauwelijks leesbaar was geweest. Zijn zus ging tijdens de covid-lockdowns van de handgeschreven brieven digitale teksten maken. 

De levensbrieven werden samen met de foto’s aanleiding tot het in eigen beheer en in kleine oplage uitgeven van het boek Levensbrieven van vader, Arij van der Most schrijft zijn kinderen. In de levensbrieven reflecteert de vader op zijn eigen ontwikkelingen en schrijft over het familieleven, werk, vakanties en woningen van het gezin. Voor Van der Most was het aanleiding om deze in te bedden in zijn eigen persoonlijke herinneringen aan dat familieleven. Over het wel en wee van zijn vader, moeder, broers en zus en nauw verwante familieleden. Als nakomeling die grote delen van die familiegeschiedenis nooit zelf had meegemaakt.

In 2022 werd in Verhalenhuis Belvedère het eerste exemplaar van het boek door stadsarchivaris Jantje Steenhuis aangeboden aan de naar Canada geëmigreerde zoon Helmie Vandermost. 

 

Het boek biedt een familieverhaal dat de wereld beschrijft waarin het gezin leefde; een verhaal dat een groot deel van de twintigste eeuw bestrijkt en zich afspeelt in verschillende delen van Nederland. Interessant voor iedereen die geïnteresseerd is in familiegeschiedenissen. Het boek is te koop bij boekhandel Donner in Rotterdam of kan besteld worden via contact@heritageretrievers.nl en kost € 19,50 exclusief € 4,50 verzendkosten.

 

Voor het gratis digitale e-book klik hier.

 

Online tentoonstelling Arij en Catrien van der Most-Grootjans

Deel dit bericht: