Wij brengen persoonlijke geschiedenissen tot leven

Wij halen foto’s en verhalen boven water van gewone Nederlanders. Wij delen die met elkaar door online en offline tentoonstellingen en zorgen ervoor dat het materiaal ook voor volgende generaties goed bewaard wordt. Vaak speelt de stad Rotterdam daarin een rol, als plek van waaruit men vertrok, geboren werd of op latere leeftijd terecht kwam.

Nieuws

Wij zijn een nieuwe erfgoedinstelling die recente en minder recente verhalen van gewone Nederlanders opdiept, analyseert, beschikbaar stelt voor exposities en zekerstelt voor volgende generaties. Wij zoeken lacunes op en vullen deze met persoonlijke verhalen via orale geschiedenis en egodocumenten. Wij vormen een team met ervaring, in zowel het bedenken als uitvoeren van vernieuwende erfgoedprojecten. Vaak speelt de stad Rotterdam daarin een rol. Als plek van waaruit men vertrok, geboren werd of op latere leeftijd terecht kwam.